Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АРАНЂЕЛОВАЦ

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07114141

 

Шифра поступка: JP 20/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 20/15, на начин како следи:


1.      Мења се став 1. у тачки 5. Јавног позива и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“


2.      Мења се став 5. у тачки 6. Јавног позива и гласи:


„Захтев се подноси до 24.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену. Продајна документација биће доступна од 06.07.2015. године.“


3.      Мења се став 1. у тачки 9. Јавног позива и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 9:00 часова по београдском времену.“

 

4.      Мења се тачка 11. тако да гласи:

 

Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Анкица Момчиловић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: amomcilovic@priv.rs

Биљана Степић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   +381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: bstepic@priv.rs


5.      Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива