Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 44/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

МБ: 07609582

 

Шифра поступка: JP 44/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КАБЛОВСКУ ИНДУСТРИЈУ И РУДАРСТВО ЗАСТАВА МЕТАЛ, РЕСАВИЦА, МБ: 07609582 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која послују у делатности метало-прерађивачке индустрије


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, РЕСАВИЦА

Матични број:

07609582

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744, са укупно 68.872 обичних акција, од чега је 48.210 акција, или 69,99942% капитала у власништву Агенције за приватизацију и 1.327 акција или 1,92676% капитала у власништву Акционарског фонда, и 19.335 акција или 28,07382% у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

873.068,39EUR

Уплаћени новчани капитал

873.068,39EUR 31.12.2004


3.      Опис и вредност предметa продаје


Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 49.537 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSZMREE38744, што представља 71,92618% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          48.210 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744 или 69,99942% капитала у власништву Агенције за приватизацију, и

-          1.327 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZMREE38744 или 1,92676% капитала у власништву Акционарског фонда.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 665.467,30 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.преузмите Јавни позив у целости
Застава метал ад
Стечај

Застава Метал АД

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива