Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА" ЧАЧАК

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 35/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВАФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА“ ЧАЧАК

МБ: 07181965

 

Шифра поступка: JP 35/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Фабрика резног алата“, Чачак МБ: 07181965 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Акционарско друштво Фабрика резног алата, Чачак

Матични број:

07181965

Структура капитала:

Акционарски фонд ад:              47,85821%  (259.984 акција)

ПИО Фонд РС:                        9,79092%  (53.188 акција)

Остали акционари:                   42,35087%  (230.066 акција)

Укупно:                                                100%           (543.238 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал: 27.774.912,65 EUR ЕУР

Уплаћени новчани капитал: 27.774.912,65 EUR 15.06.2000.


3.      Опис и вредност предмета продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 313.172 oбичне акцијe ознаке ISIN RSFRACE56002, CFI код ESVUFR, номиналне вредности 600,00 динара, односно у укупној номиналној вредности од 187.903.200,00 динара, што представља  57.64913% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:


-          259.984 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSFRACE56002, у власништву Акционарског фонда ад Београд, што представља  47.85821% укупног капитала Субјекта приватизације и


-          53.188 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSFRACE56002 у власништву Републичког фонда ПИО, што представља 9.79092% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи 413.628.206,51 динара, односно 3.607.995,72 евра.


4.      Почетна цена


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 3.607.995,72 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Фабрика резног алата ад
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња алата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива