Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 31/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

МБ: 07023251

 

Шифра поступка: JP 31/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Грађевинског предузећа Мостоградња - акционарско друштво Београд, МБ: 07023251 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:


-            Да се бави нискоградњом (изградњом специфичних објеката нискоградње - мостови, тунели, вијадукти, надвожњаци и изградњом саобраћајница - путеви, железничке пруге и др.) најмање три последње пословне године у континуитету, и

-            Да је остварио пословни приход од најмање 100.000.000,00 евра (словима: стомилиона евра) у свакој од последње три пословне године, самостално или на консолидованом нивоу.

 

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеној делатности и висину пословних прихода у свакој од последње три пословне године може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Грађевинско предузеће Мостоградња - акционарско друштво Београд

Седиште:

Влајковићева 19 А, Београд-Стари Град

Матични број:

07023251

Назив делатности:

Изградња мостова и тунела

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSMOSTE99118, са укупно 309.487 акција, од чега је

100.140 акција или 32,35677% капитала у власништву Републике Србије;

52.508 акција или 16,96614% капитала у власништву Мостоградња Конзорцијум; 49.144 акција или 15,87918% капитала у власништву Акционарског фонда;

16.653 акција или 5,38084% капитала у власништву ПИО Фонда;

91.042 или 29,41707% капитала у власништву осталих појединачних акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

10.314.694,37 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

10.314.694,37 ЕУР


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 165.937 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSMOSTE99118, од чега је 100.140 акција у власништву Републике Србије, 49.144 акција у власништву Акционарског фонда и 16.653 акција у власништву ПИО Фонда, што представља 53,61679% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 1.557.187,56 евра.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 1.557.187,56 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ГП МОСТОГРАДЊА АД
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња мостова и тунела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива