Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 19/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
­­ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД
МБ: 07032919
 
Шифра поступка: JP 19/15
 
Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД, БЕОГРАД , МБ: 07032919 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 
Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.
 

Пословно име:
ТЕХНОХЕМИЈА предузеће за промет и производњу хемијске и техничке робе- Акционарско друштво, Београд
Матични број:
07032919
Структура капитала:
-       Агенција за приватизацију 49,80348%
-       Акционарски фонд ад, Београд 0.22480% и
-       Остали акционари 49,97172%
Вредност капитала:
8.082.659,00 евра

 
  1. Опис и вредност предметa продаје
 
Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 435.068 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTHEME70352 , што представља 50,02828% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:
-       433.113 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSTHEME70352, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 49,80348%  укупног капитала Субјекта приватизације и
-       1.955 акција у власништву Акционарског фонда а.д. Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSTHEME70352, што представља 0.22480%  укупног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 4.043.615,00 евра.
 
  1. Почетна цена предмета продаје
 
Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала, односно 4.043.615,00 евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
 
преузмите Јавни позив у целости
ТЕХНОХЕМИЈА АД
Акционарски фонд

Технохемија ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива