Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД БУДИМКА , ПОЖЕГА

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 25/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
 АД БУДИМКА ПОЖЕГА
МБ: 07303041
 
Шифра поступка: JP 25/15
 
Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „БУДИМКА“, Пожега, МБ: 07303041 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 

Пословно име:
АД „БУДИМКА“, Пожега
Матични број:
07303041
Структура капитала (ЦРХоВ):
- Агенција за приватизацију: 711.576 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBDMKE92335, што представља 55,99993% укупног капитала
- Акционарски фонд а.д. Београд: 2.388 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBDMKE92335, што представља 0,18793% укупног капитала
- Остали акционари: 556.709 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBDMKE92335, што представља 43,81214 % укупног капитала
Вредност капитала (АПР):
Уписани новчани капитал
16.107.916,59 ЕУР
Уплаћени новчани капитал
16.107.916,59 ЕУР
31.12.2004.

 
  1. Опис и вредност предметa продаје
 
Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 713.964 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBDMKE92335, што представља 56,18786% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:
-       711.576 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBDMKE92335, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 55,99993% укупног капитала Субјекта приватизације и
-       2.388 акција у власништву Акционарског фонда а.д. Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSBDMKE92335, што представља 0,18793% укупног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2013. године, износи 2.126.392,48ЕУР.
 
 
  1. Почетна цена
 
Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, односно 2.126.392,48ЕУР.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
 
преузмите Јавни позив у целости
БУДИМКА АД
Стечај

Будимка ад Пожега

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива