Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 7 ЈУЛИ , СИРИГ

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 26/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „7 ЈУЛИ“, СИРИГ
МБ: 08053073
 
Шифра поступка: JP 26/15
 
Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „7 Јули“, Сириг МБ: 08053073 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 

Пословно име:
Акционарско друштво „7 Јули“, Сириг
Седиште:
Међународни пут бб, Сириг
Матични број:
08053073
Назив делатности:
Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
 
Структура капитала (ЦРХоВ):
Агенција за приватизацију             69,99971% (146.823 акција)
Остали акционари:                        30,00029%   (62.925 акција)
Укупно                                                   100% (209.748 акција)
Основни капитал (АПР):
Уписани новчани капитал 2.670.948,71 ЕУР
Уплаћени новчани капитал: 2.670.948,71 ЕУР 15.07.2008

 
  1. Опис и вредност предмета продаје
 
Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 146.823 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSJUSIE20359 у власништву Агенције за приватизацију што представља 69,99971% укупног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 3.604.039,77 евра.
 
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-2105/2015-1 од 14.05.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.
 
  1. Почетна цена
 
Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 3.604.039,77 евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
 
преузмите Јавни позив у целости
7. ЈУЛИ АД
Контрола

7 ЈУЛИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СИРИГ

Локација:

Сириг

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива