Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОМОЉИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ПАНЧЕВО

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 23/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ОМОЉИЦА“­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ПАНЧЕВО
МБ: 08047723
 
Шифра поступка: JP 23/15
 
Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Пољопривредно друштво „Омољица“ Акционарско друштво, Омољица МБ: 08047723 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 

Пословно име:
Пољопривредно друштво „Омољица“ Акционарско друштво, Омољица
Седиште:
Краља Петра I 2, Омољица
Матични број:
08047723
Назив делатности:
Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
 
Структура капитала (ЦРХоВ):
Агенција за приватизацију             72,40780% (236.683 акција)
Акционарски фонд АД, Београд      0,01132%        (37 акција)
Остали акционари:                         27,58088%   (90.155 акција)
Укупно                                                      100% (326.875 акција)
Основни капитал (АПР):
Уписани новчани капитал:
329.570,39 ЕУР
3.516.245,61 ЕУР
Уплаћени новчани капитал
3.516.245,61 ЕУР 31.12.2005.
329.570,39 ЕУР 22.07.2008.

 
  1. Опис и вредност предмета продаје
 
Предмет продаје чиниПакет акција састављен од 236.720 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSOMOLE87622што представља 72,41912% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:
 
-       236.683 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSOMOLE87622, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,40780% укупног капитала Субјекта приватизације и
-       37 акција у власништву Акционарског фонда АД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број:RSOMOLE87622 што представља 0,01132% укупног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 9.584.656,41 евра.
 
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4101/2015 од 16.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.
 
  1. Почетна цена
 
Почетна ценаизноси 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно9.584.656,41 евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
преузмите Јавни позив у целости
ПД ОМОЉИЦА АД
Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОМОЉИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОМОЉИЦА

Локација:

Омољица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива