ПРОДАТА ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА „АЛЕКСА ШАНТИЋ"

20. апр. 2015.

Имовина предузећа „Алекса Шантић“ из Алексе Шантића, коју чини пољопривредно земљиште са пратећим објектима, продата је на јавном надметању предузећу „Агрисер“ из Београда по цени од 7.950.000 евра.

 

Комисија за спровођење продаје, у организацији Агенције за приватизацију, прихватила је понуду јединог учесника чија је пријава одобрена - предузећа „Агрисер“ и прогласила га купцем имовине пољопривредног предузећа „Алекса Шантић“, чија је укупна површина више од 699 хектара, по продајној цени од 7.950.000 евра.  

 


Предузеће

Почетна цена

(ЕУР)

Продајна цена

(ЕУР)

Купац

Пољопривредно земљиште са пратећим објектима, у својини „Алекса Шантић“ а.д. из Алексе Шантића укупне површине 699ха52а02м2, постојеће на катастарским парцелама бр. 906, 910, 911, 916, 918/1, 920, 921, 923, 1060, 1061, 1064, 1768/1, 1770 све уписано у лист непокретности бр. 1138 К.О. Алекса Шантић

7.941.894,84

7.950.000,00

„Агрисер“ д.о.о.

Теразије 8

Београд-Стари Град


 

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине предузећа АД „Алекса Шантић“ из Алексе Шантића објављен је 20. фебруара 2015. године у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs.


Алекса Шантић АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива