Јавни позив Агенције за приватизацију за Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац (POZ 1/15)

23. јан. 2015.

Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац (матични број: 07137486) шифра јавног позива: POZ 1/15

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац (матични број: 07137486) шифра јавног позива: POZ 1/15


1.      Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације, којим ће исказати своје интересовање за субјект приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).


Податке о субјекту приватизације можете преузети овде.


2.      Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 1/15 - 07137486“, и да садржи следеће елементе:


-          основне податке о заинтересованом инвеститору

-          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)

-          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.


3.      Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.


4.      Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 22.02.2015. године.


5.      Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.


6.      За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:


 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23


Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива