Усвојене измене закона који се односе на рад Агенције за приватизацију

27. окт. 2014.

Народна скупштина Републике Србије  усвојила је два закона која се директно односе на рад Агенције за приватизацију а који ступају на снагу 8 дана по објављивању у „Службеном гласнику РС“ бр.115/2014 од 24.10.2014. године.

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију донет је у циљу усклађивања са одредбама новог Закона о приватизацији којима се врши проширење делатности Агенције, као и у циљу што ефикаснијег рада Агенције за приватизацију. Конкретно, циљ измена закона је да се омогући приватизација целокупног друштвеног капитала у кратким роковима које прописује Закон о приватизацији, а да се приватизација јавног капитала и капитала пренетог на Агенцију за приватизацију спроведе у што краћем временском периоду.

Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације донет је у циљу усаглашавања пословања Акционарског фонда са одредбама новог Закона о привредним друштвима и новог Закона о приватизацији.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива