Обавештење о објављеним Јавним позивима

08. окт. 2014.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉЕНИМ ЈАВНИМ ПОЗИВИМА

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације

 

-        Рекреатурс ад Београд  (матични број: 06515037)

-        Новосадска фабрика кабела ад, Нови Сад (матични број: 08023646) 

-        ХУТП Праг ад, Београд (матични број: 06932517)

 

Дана 08.10.2014. године Агенција је на свом сајту www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv објавила:


-        Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Рекреатурс ад Београд  (матични број: 06515037), шифра јавног позива POZ 3/14 и

-        Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације: Новосадска фабрика кабела ад, Нови Сад (матични број: 08023646) и ХУТП Праг ад Београд (матични број: 06932517) шифра јавног позива POZ 4/14


(у даљем тексту: Јавни позив).


Предмет Јавног позива:


Агенција је позвала све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације горе наведених субјеката приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).


Садржина Писма о заинтересованости:


-        основни подаци о заинтересованом инвеститору

-        основни подаци о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

-        исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.


Рок за подношење писма о заинтересованости:


Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције или путем електронске поште до 07.11.2014. године.


Целокупан текст Јавног позива са основним подацима о субјектима приватизације је доступан на сајту Агенције за приватизацију www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv.


За сва питања у вези са овим јавним позивима, обратити се Агенцији на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, тел: 011/3020-800, e-mail: loi@priv.rs.


Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале Заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива