Одлука о допунама Одлуке о реструктурирању Акционарског друштва „Галеника"

12. мар. 2014.

 На основу члана 9. став 1. тач. 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», бр. 38/01,  135/04и 30/2010) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон, 30/2010- др. закон, 93/12 и 119/12),  a у вези са чл. 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације («Службени гласник РС», бр. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 и 59/13) и у складу са Иницијативом за покретање поступка приватизације на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9799/2013 од 22.11.2013. године, Агенција за приватизацију дана 25.02.2014. године доноси

 
О Д Л У К У
о допунама Одлуке о реструктурирању Акционарског друштва „Галеника“ за производњу лекова, денатала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива,
од 04.12.2013. године, бр. 10-2817/13-1576/02 од 17.12.2013. године
 
Преузмите
Галеника ад
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива