Покренута иницијатива за приватизацију предузећа ГАЛЕНИКА ад, Београд

26. нов. 2013.

У складу са ставом 5 члана 16 Закона о приватизацији, Министарство привреде Републике Србије је дана 14.11.2013. године, донело Иницијативу Број: 023-02-398/2013-05 за покретање поступка приватизације Акционарског друштва “ГАЛЕНИКА” за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива, Београд, матични број: 07726325.

Дана 22.11.2013. године, Влада Републике Србије је донела Решење 05 Број: 023-9799/2013 о давању сагласности на горе наведену иницијативу Министарства привреде.

Уважавајући наведено, Агенција за приватизацију ће у средствима јавног информисања, у складу са чланом 18 Закона о приватизацији, огласити Проспект Акционарског друштва “ГАЛЕНИКА” за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива, Београд, у сврхе прикупљања писама заинтересованости.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива