Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 21.07.2003. u Novom Sadu

18. јун. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće RUBIN-STAKLAR, SENTA
 2. RAZVITAK-KOMERC Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo, BAČKA PALANKA
 3. DINAMOREMONT Akcionarsko društvo za održavanje i opravku motornih vozila i trgovinu na veliko i malo, SUBOTICA
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta STOLARIJA, TITEL
 5. Društveno preduzeće ROTOR p.o., SUBOTICA
 6. Društveno preduzeće METIS, SIVAC
 7. Društveno preduzeće STANDARD KONFEKCIJA za proizvodnju i usluge, PETROVARADIN
 8. Trgovinsko društveno preduzeće na veliko i malo PODUNAVLjE BEOČIN, BEOČIN
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju i montažu opreme za stočarstvo i ventilacionih sistema VOS, ŽABALj
 10. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala NEIMAR, ZRENjANIN
 11. Građevinsko preduzeće DUŠAN STANIČKOV akcionarsko društvo, SOMBOR
 12. Trgovinsko društveno preduzeće na malo i veliko VENAC, CRVENKA
 13. Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju POLET, HRTKOVCI
 14. TEKS Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila, BEČEJ
 15. Društveno zanatsko instalersko preduzeće INSTALATER, SREMSKA MITROVICA
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће РУБИН-СТАКЛАР

Локација:

Сента

Делатност:

Уградња столарије

Архива

РАЗВИТАК-КОМЕРЦ Друштвено предузеће за производњу, трговину и грађевинарство

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

ДИНАМОРЕМОНТ Акционарско друштво за одржавање и оправку моторних возила и трговину на велико и мало

Локација:

Суботица

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу финалних производа од дрвета СТОЛАРИЈА

Локација:

Тител

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Архива

Друштвено предузеће РОТОР п.о.

Локација:

Суботица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Друштвено предузеће МЕТИС

Локација:

Сивац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

АД СТАНДАРД КОНФЕКЦИЈА за производњу и услуге ПЕТРОВАРАДИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петроварадин

Делатност:

Производња радне одеће

Акционарски фонд

Трговинско друштвено предузеће на велико и мало ПОДУНАВЉЕ БЕОЧИН

Локација:

Беочин

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Друштвено предузеће за производњу и монтажу опреме,сточарство и вентилационих система ВОС

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Архива

Друштвено предузеће индустрија грађевинског материјала НЕИМАР

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Грађевинско предузеће ДУШАН СТАНИЧКОВ акционарско друштво СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Трговинско друштвено предузеће на мало и велико ВЕНАЦ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU POLET HRTKOVCI - U STEČAJU

Локација:

Хртковци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

ТРИКОТЕКС Акционарско друштво за производњу текстила

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња плетених и кукичаних материјала

Стечај

Друштвено занатско инсталерско предузеће ИНСТАЛАТЕР

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива