Јавни позив за учешће на Јавним аукцијама

23. сеп. 2013.

За свако појединачно друштво заинтересовани могу купити аукцијску документацију по цени од: 40.000,00 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију. Захтев доставити на горе наведени број телефакса Агенције за приватизацију. У цену није урачунат ПДВ. Откуп аукцијске документације је обавезан. Након подношења доказа о уплати, аукцијска документација се може подићи на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 5. спрат од 9:00 до 16:30 часова у периоду од 24.09.2013. године до 08.10.2013. године.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 09.10.2013. ГОДИНЕ ДО 16:30. Попуњена пријавa која је део аукцијске документације, са потписаним нацртом купопродајног уговора и доказом о уплати депозита, одн. првокласном банкарском гаранцијом, подноси се у затвореној коверти са натписом: „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ  АФ161013, Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 5. спрат”.

У случају непотпуне пријаве, Агенција може упутити захтев за допуну или измену пријаве са остављеним роком од два дана од дана пријема захтева.

Агенција ће све подносиоце пријаве обавестити о одобравању пријаве за учешће на аукцији најмање два радна дана пре дана одређеног за одржавање аукције.

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ НАЗИВ ДРУШТВА ЧИЈИ СУ УДЕЛИ И АКЦИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.


AУКЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 16.10.2013. године


на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23,       3. спрат, Сала 301 у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:

16.10.2013. године од 10:00 до 10:50 часова.

 

Средство плаћања у аукцији је у домаћој валути. Проглашени купац продајну цену не може платити на рате.

Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива