Вршачки виногради

19. авг. 2013.

Поводом Извештаја Савета за борбу против корупције од 12. овог месеца, у вези ''Продаје имовине Вршачких винограда'', као и бројних реаговања у медијима на поменути Извештај, Агенција за приватизацију жели овим путем да обавести целокупну јавност о чињеничном стању.


Поменута лицитација за продају имовине предузећа Вршачки Виногради је одржана дана 26.07.2013 године. Продајну документацију откупила су четири заинтересована лица, међутим, за јавно надметање пријавио се само један учесник - друштво GUAN NAN д.o.o. Београд, и прихватило цену од 5.285.362,69 евра на трећем Jавном надметању организованом у свему према постојећој важећој Законској регулативи, донетој од стране Владе РС.


У складу са својим овлашћењима Агенција није потписала Уговор са наведеним победником на лицитацији, што у великој мери ставове наведене у Извештају Савета за борбу против корупције чини беспредметним, а натписе појединих медија са захтевима за раскид Уговора бесмисленим, јер није могуће раскидати Уговор који није ни потписан.


Министарство финансија и привреде, као наш надзорни орган, након лицитације изразило је одређена неслагања са појединим елементима нацрта Уговора и потребу да се предвиде јача средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза од стране купца, што је и могуће учинити уколико постоји сагласност свих уговорних страна.


Агенција за приватизацију ће у случају Вршачких винограда поступати у складу са одлукама надлежних органа, и у том смислу се и сама залаже да се досадашњи ток поступка као и даљи кораци брижљиво преиспитају од стране државних органа, као што смо се и протеклих годину дана, у два наврата, званично обраћали Влади и Скупштини РС са позивом за преиспитивање законитости и регуларности рада Агенције.


ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ АД
Стечај

Вршачки виногради Акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива