UMETNOST IN

UMETNOST IN
Бачка Топола

Решење о закључењу;
Full name:
Short title: UMETNOST IN
Legal status: JSC
Core activity: Manufacture of kitchen furniture
Identification Number: 08032254
Number of Employees: 243
Agent:

Bankruptcy

Sales - Individual

Date Place Method Sale Price
09. Feb.'15. Агенција за приватизацију, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, В спрат Collection of written bids
21. May.'14. ДП ИНТЕРПАНу стечају, Булевар ослобођења 92, Нови Сад, И спрат Public bidding
04. Apr.'14. ДП ИНТЕРПАНу стечају, Булевар ослобођења 92, Нови Сад, И спрат. Public bidding
02. Nov.'10. (ИН УМЕТНОСТ ) Агенција за приватизацију, Центар за стечајеве, Теразије бр. 23, Београд (мала сала, ИИИ спрат). Collection of written bids
29. Sep.'09. Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије бр. 23, ИИ спрат, велика сала. Public bidding
03. Jul.'09. (УМЕТНОСТ) код стечајног дужника у Бачкој Тополи Deal
25. Mar.'09. Агенција за приватизацију-центар за стечај,Теразије 23 (2 спрат) Public bidding
06. Mar.'09. (ИН УМЕТНОСТ) адр.Млинска бр.5,Бачка Топола Deal
25. Nov.'08. Агенција за приватизацију,Теразије 23,Београд (велика сала,ИИ спрат) Public bidding
20. Nov.'08. (УМЕТНОСТ) код стечајног дужника уБчкој Тополи Public bidding Prodex 301,000 РСД
10. Oct.'08. у просторијама стечајног дужника ДП ИН УМЕТНОСТ, на адреси Млинска број 5, Бачка Топола. Collection of written bids
13. May.'08. Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд, други спрат Public bidding
31. Mar.'08. Агенција за приватизацију Теразије бр. 23, Београд, ИИ спрат, Велика сала. Public bidding
05. Feb.'08. Агенција за приватизацију – Центар за спровођење стечајних поступака, Булевар Михајла Пупина бр. 117а, Нови Београд Collection of written bids
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund