Ispravku izmene br.1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala: Akcionarsko društvo HOLDING INDUSTRIJA KABLOVA JAGODINA U RESTRUKTURIRANjU

16. May 2008.

Šifra tendera: FKS 41/08

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003 45/2005 i 123/2007),

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

ISPRAVKU IZMENE br.1 JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% društvenog kapitala:
Akcionarsko društvo HOLDING INDUSTRIJA KABLOVA JAGODINA U RESTRUKTURIRANjU
(objavljene u dnevnom listu "Politika" dana 21.03.2008. godine)

Šifra tendera: FKS 41/08
download
ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД

Industrija Kablova Jagodina jsc

Location:

Јагодина

Core activity:

Manufacture of other electronic and electric wires and cables

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund