Специјална болница за неспецифичне плућне болести СОКОБАЊА

Location:

Сокобања

Core activity:

Residential nursing care activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац

Location:

Бујановац

Core activity:

Residential nursing care activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР

Location:

Сијаринска Бања

Core activity:

Residential nursing care activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Специјална болница Златибор Чајетина

Location:

Златибор

Core activity:

Other human health activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР

Location:

Врњачка Бања

Core activity:

Hospital activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Специјална болница Рибарска Бања

Location:

Крушевац

Core activity:

Residential nursing care activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Телеком Србија ад

Location:

Београд

Core activity:

Wired telecommunications activities

Status:

Public Invitation for sale (sale of capital)

Термал, Врдник

Location:

Врдник

Core activity:

Hospital activities

Status:

Public Invitation for collection of LoI

Термоелектране Косово јп

Location:

Обилић

Core activity:

Production of electricity

Status:

Public Invitation for collection of LoI
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund