Завод за судска вештачења ад

Location:

Нови Сад

Core activity:

Legal activities

Status:

Decision MMM - capital

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Location:

Пријепоље

Core activity:

Architectural activities

Status:

Zadruga Čantavir

Location:

Чантавир

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

Zadruga Štrpce dp

Location:

Штрпце

Core activity:

Other retail sale in non-specialised stores

Status:

Обустављен стечајни поступак;

ЗАНАТ СЕРВИС

Location:

Пожаревац

Core activity:

Other construction installation

Status:

AD ZANAT

Location:

Шабац

Core activity:

Construction of residential and non-residential buildings

Status:

Нацрт за главну деобу;

ZANATLIJA - DP

Location:

Сомбор

Core activity:

Floor and wall covering

Status:

Решење о закључењу;

ЗАНАТПРОДУКТ

Location:

Стара Пазова

Core activity:

Mediation in sale of variety of goods

Status:

ZANATSTVO

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Other building completion and finishing

Status:

Решење о закључењу;
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund