FAQ

Ko ima pravo dobijanja novčane naknade i besplatnih akcija?
Pravo na dobijanje besplatnih akcija imaju građani koji do sada nisu ostvarili pravo na dobijanje besplatnih akcija u skladu sa ranijim zakonima, i koji su:
- imali prebivalište na teritoriji RS, odnosno status raseljenog lica sa KiM zaključno sa 30. junom 2007.godine,
- punoletni na dan 31.12.2007. godine,
- državljani Republike Srbije na dan 3. januar 2008. godine
- upisani u birački spisak.

Kada će građani moći da raspolažu svojim akcijama?
Već od 6. januara 2010. godine, građanima koji su ostvarili pravo, biće prenete besplatne akcije Naftne industrije Srbije. Svaki građanin dobiće po pet akcija NIS-a, ukupne nominalne vrednosti 2.500 dinara.
Takođe, izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, predviđeno je da građani u 2010. godini dobiju akcije Telekoma i Aerodroma «Nikola Tesla», a u 2011. Elektroprivrede Srbije.

Kako ću moći da proverim da li su mi prenete akcije?
Preko vebsajta Agencije za privatizaciju ili na šalterima Pošta, građani će moći da izvrše uvid u vlasništvo nad akcijama NIS-a i da dobiju potvrdu Centralnog registra o vlasništvu nad akcijama.

Kada ću moći da trgujem akcijama na berzi?
Građani će moći da trguju akcijama NIS-a onog momenta kada NIS postane otvoreno akcionarsko društvo i listira akcije na Beogradskoj berzi. Odluka o izlasku NIS-a na berzu zavisi isključivo od sadašnjeg vlasnika kompanije.

Da li mogu da prodam/kupim akcije NIS-a i pre nego što budu bile na berzi?
Da. Akcijama NIS-a moći će da se trguje i vanberzanski, i to zaključivanjem ugovora o kupoprodaji koji mora biti overen u sudu. Overeni ugovor se preko angažovanog brokera ili ovlašćene banke dostavlja Centralnom registru.

Da li da prodam akcije NIS-a van berze ili da čekam da budu listirane na berzi?
Odluka o trenutku prodaje zavisi isključivo od vlasnika akcija. Preporuka je da se sačeka sa izlaskom NIS-a na berzu, na kojoj će biti utvrđena tržišna vrednost akcija, koja će verovatno biti veća od nominalne vrednosti. Najmanja vrednost akcije (po kojoj je država prodala ovo javno preduzeće ruskoj kompaniji Gaspromnjeft) inosi 4,8 evra i građanima se savetuje da ispod ove cene ne prodaju svoje akcije.

Kako mogu da prodam akcije na berzi?
Građani će moći na šalterima Pošte da daju nalog za prodaju akcija na berzi, besplatno ili da o svom trošku angažuju ovlašćenog brokera.

Koliko akcija ću dobiti kao zaposleni/bivši zaposleni Naftne industrije Srbije?
Svaki od zaposlenih/bivših zaposlenih će dobiti akcije proporcionalno godinama radnog staža ostvarenih u NIS-u i njegovim pravnim prethodnicima.
Prema godinama radnog staža, procena je da će zaposleni/bivši zaposleni dobiti:
- sa 10 godina staža – akcije nominalne vrednosti 73.000 dinara (149 akcija)
- sa 20 godina staža – akcije nominalne vrednosti od 146.500 dinara (299 akcija)
- sa 30 godina staža – akicje nominalne vrednosti od 219.500 dinara (448 akcija).ž

Šta je novčana naknada i kada će mi biti uplaćena na račun? Novčanu naknadu čine sredstva ostvarena prodajom akcija i udela evidentiranih u privatizacionom registru, kojima će građani moći da raspolažu od 6. januara 2010. godine. Svi građani koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu dobiće po 1.700 dinara. Ovaj iznos biće uplaćen na račun koji je naveden ili dodeljen u Pošti prilikom prijavljivanja za besplatne akcije.

Da li će svi građani ostvariti pravo na jednak iznos novčane naknade?
Da.

Ako je lice preminulo po podnošenju prijave za upis, da li naslednik/ci ima/ju pravo na njegove besplatne akcije?
Da, preminulo lice je upisom steklo pravo na besplatne akcije, i kao takvo može se naslediti.

Da li građani dobijaju novac, akcije ili i jedno i drugo?
I jedno i drugo.

Da li mogu preko interneta da proverim da li mi je priznato pravo?
Svaki građanin će dobiti potvrdu na adresu iz lične karte. Pored toga, građani mogu da se informišu o statusu svoje prijave i na internet adresi Agencije za privatizaciju.

Da li su akcije nasledne od trenutka prijave u pošti, tj. u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) ?
Ako je lice preminulo po podnošenju prijave za upis građana njegove su akcije nasledne.

Da li izbeglice gube neka prava u zemlji iz koje potiču, ako dobiju akcije u Srbiji ?
To se uređuje zakonima zemlje iz koje potiču, a ne ovim zakonom.

Prilikom provere statusa prijave za besplatne akcije na vašem vebsajtu, dobio sam odgovor da ne postoji prijava, što nije tačno...
Pretpostavljamo da ste pogrešno uneli podatke u pretraživač. Molimo Vas da obratite pažnju da pretraživač razlikuje slova latinice, kao i o tačnim brojevima sa prijave ili JMBG-a (13 cifara). Obratite pažnju na ove detalje i pokušajte ponovo.

Još uvek nisam dobio/la potvrdu za besplatne akcije...
Agencija za privatizaciju je primila preko 5 miliona prijava za besplatne akcije. Shodno procedurama, nadležni državni organi (Centralni registar hartija od vrednosti, MUP Srbije, Opštinske uprave) su u obavezi da provere podatke iz svih prijava, nakon čega dostavljaju rezultate provera Agenciji za privatizaciju, koja na osnovu istih obaveštava sve prijavljene pisanim putem o njihovom pravu na besplatne akcije.
Stoga vas molimo za strpljenje i razumevanje; Agencija će u najkraćem mogućem roku, odmah nakon dobijanja rezultata provere podataka iz prijave od strane nadležnih organa, poslati svim prijavljenim građanima odgovore o njihovom pravu na besplatne akcije, na adresu koju su naveli u prijavi, a spisak odbijenih lica objaviti u «Službenom glasniku», dnevnim novinama i na internet prezentaciji Agencije, gde možete i proveriti trenutni status Vaše prijave.

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund