Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% društvenog kapitala Preduzeća za proizvodnju delova za hidrauliku "PPT-Delovi" a.d, Novi Pazar

31. May 2010.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/07) Agencija za privatizaciju, Republika Srbija (u daljem tekstu: "Agencija") objavljuje:

JAVNI POZIV

za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 70% društvenog kapitala

Preduzeća za proizvodnju delova za hidrauliku
"PPT-Delovi" a.d, Novi Pazar

(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")

Šifra tendera: PPT DEL 05/10
download
ППТ Делови ад
Bankruptcy

PPT Delovi ad Novi Pazar

Location:

Нови Пазар

Core activity:

Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund