Stečajna masa  PEŠČARA

Stečajna masa PEŠČARA
Банатски Карловац

Завршна деоба(стечајна маса);
Full name:
Short title: Stečajna masa PEŠČARA
Legal status: JSC
Core activity: Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops
Identification Number: 08033447
Number of Employees: 220
Agent:

Bankruptcy

Sales - Individual

Date Place Method Sale Price
23. Dec.'14. Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр.23,трећи спрат Public bidding KONZORCIJUM PRAVNIH LICA: 170,990,480 РСД
15. Jul.'14. ( ПЕШЧАРА ) код стечајног дужника Collection of written bids Paunović Miloš 91,000 РСД
26. Dec.'13. ( ППД ПЕШЧАРА у стечају ) на адреси: ППД ''Пешчара'' у стечају, Банатски Карловац, Немањина бр.76 Collection of written bids Berec Andor 225,600 РСД
01. Feb.'13. код стечајног дужника Deal Poljoprivredno gazdinstvo 193,482 РСД
03. Oct.'11. (ППД ПЕШЧАРА ) Агенција за приватизацију РС, Теразије број 23, трећи спрат Collection of written bids
16. Aug.'11. (ППД ПЕШЧАРА) Агенција за приватизацију РС, Теразије број 23, трећи спрат, сала за састанке Collection of written bids
27. Jun.'11. (ППД ПЕШЧАРА )Агенција за приватизацију РС, Теразије број 23, трећи спрат, сала за састанке Collection of written bids
01. Mar.'11. Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије бр. 23, ИИ спрат, велика сала. Public bidding
10. Nov.'10. Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, велика сала (ИИ. спрат). Public bidding ALMEX DOO 310,752,704 РСД
04. May.'10. Агенција за приватизацију , Теразије бр. 23, 3 спрат, сала бр. 301 Београд Public bidding
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund