STEČAJNA MASA FADIP - AD

STEČAJNA MASA FADIP - AD
Бечеј

Решење о закључењу- наставак над стечајном масом; Наставак над стечајном масом;
Full name:
Short title: STEČAJNA MASA FADIP - AD
Legal status: JSC
Core activity: Manufacture of other rubber products
Identification Number: 08070075
Agent:

Bankruptcy

Sales - Individual

Date Place Method Sale Price
12. May.'15. Агенција за приватизацију РС- Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, В спрат Collection of written bids
26. Feb.'15. ДП ИНТЕРПАН у стечају, Нови Сад, Булевар ослобођења 92, ИИ спрат. Public bidding
02. Dec.'14. Агенција за приватизацију - Центар за стечај Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, В спрат, Нови Сад Collection of written bids DOO MAK COMMERCE 2,000,000 РСД
23. Jul.'14. ДП ИНТЕРПАНу стечају, Булевар ослобођења 92, Нови Сад, И спрат. Public bidding PROIZVODNI CENTAR FADIP DOO BEČEJ 3,093,772 РСД
16. Jul.'13. Бечеј, АДФадип у стечају, Индустријска зона бб – Нова локација Public bidding
11. Mar.'13. Бечеј, Трг Ослобођења бр. 3-4 .Регистрација учесника Public bidding
27. Sep.'12. (АД ФАДИП ) на адреси стечајног дужника: Трг Ослобођења бр. 3-4, Бечеј, («Бела кућа») Collection of written bids
07. Feb.'12. (АД ФАДИП ) код стечајног дужника Deal Grgo Bašić Palković 11,000 РСД
28. Dec.'11. (АД ФАДИП у стечају) просторијама стечајног дужника (Бела кућа) у Бечеју, Трг Ослобођења 3-4 Public bidding PRIMA HOSE DOO 5,600,000 РСД
30. Aug.'11. ФАДИП у стечају из Бечеја) на адреси стечајних дужника у Бечеју, Трг ослобођења бр.3-4 (Бела кућа) Collection of written bids DOO KOMPAS 42,458 РСД
25. May.'11. Биоскоп ЈАДРАН ул.Поштанска бр.5 Нови Сад Public bidding
30. Mar.'11. (ФАДИП) на адреси стечајних дужника у Бечеју, Трг Ослобођења 3-4 (Бела Кућа). Public bidding
30. Jul.'10. (ФАДИП АД) ул.Трг ослобођења 3-4, Бечеј, («Бела кућа») Deal
23. Mar.'10. (АД «ФАДИП» ) код стечајног дужника Deal SIM DOO 1,972,000 РСД

Gallery

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund