ZLATAR PRODUKT DPPP

ZLATAR PRODUKT DPPP
Нова Варош

Решење о закључењу;
Full name:
Short title: ZLATAR PRODUKT DPPP
Legal status: SOE
Core activity: Sawmilling and planing of wood
Identification Number: 07345666
Number of Employees: 84
Agent:

Bankruptcy

Sales - Individual

Date Place Method Sale Price
13. Jul.'09. (ЗЛАТАР ПРОДУКТ ) на адреси: Друштвено производно прометно предузеће ЗЛАТАР ПРОДУКТ у стечају, Нова Варош, ул. Карађорђева бр. 32, спрат ИИИ, канцеларија бр. 307 Collection of written bids
19. Feb.'09. (ЗЛАТАР ПРОДУКТ) на адреси Трг Петра Бојовића број 2, канцеларија 16, Нова Варош Collection of written bids
19. Nov.'08. (ЗЛАТАР ПРОДУКТ),Трг Петра Бојовића бр.2 у Новој Вароши Collection of written bids
12. Sep.'08. ЗЛАТАР ПРОДУКТ, Нова Варош, 31318 Кокин Брод (у канцеларији стечајног дужника) Collection of written bids
20. Feb.'08. (ЗЛАТАР ПРОДУКТ) адре.ПМТ Слобода у стечају у Новој Вароши,Здравка Борисављевића бр.1,2.спрат Deal
30. Aug.'07. Златар продукт, Кокин брод, Нова Варош Deal
22. Dec.'06. Златар продукт, Нова Варош Deal Zlatar-šped d.o.o. 22,000,012 РСД
29. Nov.'06. Центар за стечај, Бул.Михајла Пупина 117а, Нови Београд Collection of written bids
06. Sep.'06. Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2. спрат, Велика сала Public bidding SZPTR PRAVAC 95,000 РСД
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund