ZZ KLIČEVAC

Location:

Кличевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Поверилачко рочиште;

KOPAONIČANKA

Location:

Брус

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

Решење о закључењу;

ZZ KOSTOJEVIĆI

Location:

Костојевићи

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

Решење о закључењу;

ZZ LUNOVO SELO

Location:

Велика Дренова

Core activity:

Plant propagation

Status:

Решење о закључењу;

ZZ MARKO OREŠKOVIĆ stečajna masa

Location:

Наково

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Закључење над стечајном масом;

ZZ MLADOST

Location:

Штубик

Core activity:

Support activities for animal production

Status:

АП/АЛСУ разрешена;

OZREMICA

Location:

Бершићи

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

АП/АЛСУ разрешена;

ZZ PEK

Location:

Кучево

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Решење о закључењу;

PIVNICE

Location:

Пивнице

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund