Javni poziv za kupovinu Fabrike motorskih delova DOO Žabari, u restrukturiranju

21. окт. 2011.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Koncerna “Petar Drapšin” AD Fabrika motorskih delova d.o.o. Žabari, Planjanski put bb - u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), donetog od strane Upravnog odbora Koncerna „Petar Drapšin“ a.d., u funkciji skupštine Društva Odlukom broj 07-393/02 od 15.03.2011. godine i izmenjenom i dopunjenom Odlukom Upravnog odbora Koncerna „Petar Drapšin“ a.d., u funkciji skupštine Društva broj 07-657 od 16.05.2011. godine, koji je prihvatila Agencija za privatizaciju svojim Rešenjem br. 10-1541/11-246/05 od 18.05.2011. godine, Odluke Upravnog odbora Koncerna „Petar Drapšin“ a.d., u funkciji skupštine Društva, broj 07-1191 od 12.09.2011. godine o prodaji nepokretne imovine Društva, Ugovora o punomoćju zaključenog dana 15.09.2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 4032/11 između Društva, kao nalogodavca, i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE FABRIKE MOTORSKIH DELOVA DOO ŽABARI, U RESTRUKTURIRANjU
 
 Šifra prodaje:
R-111111-3416P
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna imovina, i to:
 
§ Pravo svojine na zemljištu u društvenoj svojini na kat. parceli 5153/1 upisanoj u List nepokretnosti 672, KO Žabari ukupne površine 29.678.00 m2,
§ Građevinski objekti koji su izgrađeni na kat. parceli br. 5153/1 LN 672 KO Žabari i to sledeći objekti:
1.     Objekat 1 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, naziv u knjigovodstvenoj evidenciji Društva - Hala Žabari stara, čiji je Društvo vlasnik, sa obimom udela 1/1, ukupne površine 1.170 m2,
2.     Objekat 3 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti - Hala, naziv u knjigovodstvenoj evidenciji Društva - Hala Žabari nova, čiji je Društvo vlasnik, sa obimom udela 1/1, ukupne površine 1.826 m2,
3.     Objekat 2 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, naziv u knjigovodstvenoj evidenciji Društva – Kotlarnica sa skladištem uglja, čiji je Društvo vlasnik, sa obimom udela 1/1 ukupne površine prema knjigovodstvenoj evidenciji Društva 366 m2 ,
4.     Objekat 4 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti Kompresorska stanica, čiji je Društvo vlasnik, sa obimom udela 1/1 ukupne površine 38 m2,  i
5.     Objekat 5 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti – Hala, naziv u knjigovodstvenoj evidenciji Društva – Kućica za rashladno postrojenje, čiji je Društvo vlasnik, sa obimom udela 1/1 ukupne površine 18 m2.
 
Predmet prodaje čine i Građevinski deo TS, Portirnica, Jama za neutralizaciju, Jama za otpadne vode, kao i prateći infrastrukturni objekti: Visoki napon TS i niskonaponska mreža, Vodovodna instalacija, Kanalizacija, Putevi u krugu preduzeća i Međumesna TT linija, bez građevinske i upotrebne dozvole, nisu upisani u list nepokretnosti i ne vode se u popisnoj listi Društva, ali postoje na kat. parceli.
 
Nepokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
Преузмите оглас у целости
Контрола

Јавна Ветеринарска станица ЖАБАРИ

Локација:

Жабари

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива